פרסומים מקצועיים

יוסף גרינברג; דניאל קלוסקי; יעקב הרצנו; שלום שמואלי

 

 

עמירם לוי שקדעמירם לוי שקדhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Amira_Levi_Shaked.aspx
עינת גרזוןעינת גרזוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/einat_gerzon.aspx
ניצן רוטמןניצן רוטמןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/nizan_rotman.aspx
יחזקאל הראשיחזקאל הראשhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Yechezkel_Harroch.aspx
שוקי קנוניץשוקי קנוניץhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yeushua_kanonich.aspx

15/03/2020
הדרים
דפון

​בדפון הנוכחי מובאות המלצות לביצוע בפרדסים בחודשים מרס-אפריל 2020. ההמלצות עוסקות בגיזום ודילול עצים; הכנת חלקות בפרדס לשיווק לסין; חיגור להעלאת היבול בהדרים; המלצות לדישון; השקיה; הדברת מזיקים; הדברת עשבייה והדברת מחלות.