פרסומים מקצועיים

דניאל קלוסקי; עמירם לוי-שקד; יוסף גרינברג

 

 

עינת גרזוןעינת גרזוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/einat_gerzon.aspx
ניצן רוטמןניצן רוטמןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/nizan_rotman.aspx
יחזקאל הראשיחזקאל הראשhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Yechezkel_Harroch.aspx
שוקי קנוניץשוקי קנוניץhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yeushua_kanonich.aspx

14/05/2019
הדרים
דפון

בדפון הנוכחי מובאות המלצות לביצוע בפרדסים בחודשים מאי-יוני 2019. ההמלצות עוסקות בגיזום ועיצוב העץ; הדברת מזיקים; הדברת מחלות והדברת עשבים.