פרסומים מקצועיים

דניאל קלוסקי; יחזקאל הראש

 

 

עינת גרזוןעינת גרזוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/einat_gerzon.aspx
ניצן רוטמןניצן רוטמןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/nizan_rotman.aspx
שלום שמואלישלום שמואליhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/shalom_shmueli.aspx
שוקי קנוניץשוקי קנוניץhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yeushua_kanonich.aspx
יורם איזנשטדטיורם איזנשטדטhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yoram_eizenshtadt.aspx
יעקב הרצנויעקב הרצנוhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yaacov_herzano.aspx

30/08/2018
הדרים; שירות שדה
דפון

​בדפון הנוכחי מובאות המלצות לביצוע בפרדסים בחודשים ספטמבר-אוקטובר 2018. ההמלצות עוסקות בהדברת מזיקים; השקיה; הדברת מזיקים והדברת עשבים. ​