פרסומים מקצועיים

 

 

אילן אריהאילן אריהhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/ilan_arie.aspx

03/05/2017
דפון

 

קיטום המקור הוא הליך מקובל בתעשיית המטילות לביצי מאכל, והוא נעשה במטרה למנוע פציעות ומוות של פרגיות העלולים להיגרם מניקור של עצבנות וקניבליזם. ממחקרים עולה כי במקרה שהפרגיות אינן מקוטמות מקור, התמותה עלולה להגיע אף ל-30%-25% מסך העופות שבלהקה. למרות זאת, ניכר לחץ תמידי מארגוני רווחת בעלי חיים בעולם, המביעים את דאגתם מכך שהליך קיטום המקור מסב כאב וסבל לעוף שלא לצורך וכן אובדן תחושה במקור וביכולת העוף לברור את מזונו. אמנם ניתן לגדל פרגיות ללא קיטום מקור, אך רק בלולי חושך, האטומים לחלוטין לחדירת אור. כיום מרבית סככות הגידול בארץ פתוחות לאור טבעי, וגם לולי הפרגיות בסוללה אינם נחשבים לולי חושך. יתר על כן, ברגע שפורצת בלול תופעה של קניבליזם בלהקה, קשה מאוד לעצור את התפשטותה, ורמת התמותה והנזק הכלכלי גבוהים. אם כן, גידול מטילות שלא עברו קיטום מקור בגיל צעיר, מהווה סיכון גדול ביותר לשלמות הלהקה ולבריאותה ועלול להסב נזק כלכלי למגדלים, סיכון שהם אינם מוכנים לקבל.
חשוב שבמקביל לפיתוח הגנטי, העוסק בניסיון להפחית את אגרסיביות המטילות, תהיה הקפדה יתרה על שמירת כללים ברורים בתהליך הקיטום, לשמירה על פגיעה מזערית ברווחת העוף.