פרסומים מקצועיים

מיכל מזעקי

 

 

נטע מורנטע מורhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/neta_mor.aspx
סבטלנה דובריניןסבטלנה דובריניןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/svetlana_dobrinin.aspx
תמר אלוןתמר אלוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/tamar_alon.aspx

21/09/2020
הגנת הצומח
דפון

ברשימה זו מובאים בפניכם תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בחצילים על-פי הרישוי שלהם בישראל.
ימי ההמתנה של התכשירים הינם ימי ההמתנה של ישראל. השימוש בתכשירים אלו עלול להוביל לחריגה ברמת השאריות בתוצרת ביעדים בהם השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל.
כל יצואן רשאי להאריך ימי ההמתנה של תכשירים אלו כך שיתאימו לעמידה בשארית המותרת ביעדי היצוא אך התאמה זו תהיה על אחריותו הבלעדית.