פרסומים מקצועיים

מיכל מזעקי

 

 

נטע מורנטע מורhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/neta_mor.aspx
סבטלנה דובריניןסבטלנה דובריניןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/svetlana_dobrinin.aspx
תמר אלוןתמר אלוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/tamar_alon.aspx

09/09/2020
הגנת הצומח
דפון

ברשימה זו מובאים בפניכם תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בפלפל על-פי הרישוי שלהם בישראל. ימי ההמתנה של התכשירים הינם ימי ההמתנה של  ישראל.  השימוש בתכשירים אלו ליעדים בהם השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל עלול להוביל לחריגה ברמת השאריות בתוצרת.      
כל יצואן רשאי להאריך ימי ההמתנה של תכשירים אלו כך שיתאימו לעמידה בשארית המותרת ביעדי היצוא אך התאמה זו תהיה על אחריותו  הבלעדית. ברשימה מפורטים עבור כל תכשיר שמות היעדים בהם השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל.
ברשימה מופיעות גם הערות כלליות לגבי מגבלות שימוש בתכשירים לרשתות השיווק האירופאיות, על היצואן לבדוק את סטטוס התכשירים שבכוונתו להשתמש בהם ישירות מול לקוחותיו.​