פרסומים מקצועיים

מיכל מזעקי

 

 

נטע מורנטע מורhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/neta_mor.aspx
שחר פינקוביץשחר פינקוביץhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Shahar_pincovich.aspx

21/09/2020
הגנת הצומח
דפון

ברשימה זו מובאים בפניכם תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בתפוחי -אדמה על-פי הרישוי שלהם בישראל.
ימי ההמתנה של התכשירים הינם ימי ההמתנה של ישראל. השימוש בתכשירים אלו ליעדים בהם השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל עלול להוביל לחריגה ברמת השאריות בתוצרת.
כל יצואן רשאי להאריך ימי ההמתנה של תכשירים אלו כך שיתאימו לעמידה בשארית המותרת ביעדי היצוא אך התאמה זו תהיה על אחריותו  הבלעדית. ברשימה מפורטים עבור כל תכשיר, שמות היעדים בהם השארית המותרת נמוכה מזו של ישראל.
רשימה זו נבדקה כנגד תקנות האיחוד האירופי ורוסיה.
חובה לקרוא את תוויות התכשירים לפני השימוש.