פרסומים מקצועיים

 

 

תרצה זהביתרצה זהביhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/tirza_zehavi.aspx

10/08/2016
המחשה ופרסומים
חוברת


שם הפרסום: הכרת פגעי הגפן והדברתם
מחבר: תרצה זהבי
שנת הוצאה: 2005
מחיר: 40 ₪
תוכן: מזיקי הגפן העיקריים והמשניים, מחלות בכלל, ומחלות המועברות בהרכבה בפרט, הדברת עשבייה