פרסומים מקצועיים

 

 

נטע מורנטע מורhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/neta_mor.aspx
יעקב גוטליביעקב גוטליבhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yaacov_gotlib.aspx

10/08/2016
המחשה ופרסומים
חוברתשם הפרסום: פגעי פרחים בישראל - זיהוי והדברה
מחברים: יעקב גוטליב, נטע מור
שנת הוצאה: 2015
מחיר: 50 ₪
תוכן: תיאור המזיקים והמחלות בפרחים, בשיחים פורחים, בענפי קישוט ירוקים וצבעוניים, בפרחי קטיף ובגאופיטים, אמצעי ההדברה של הפגעים השונים, הדברת עשבים.