פרסומים מקצועיים

 

 

אביגיל הלראביגיל הלרhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/avigail_heller.aspx
יוסי בן שחריוסי בן שחרhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yosi_ben_shachar.aspx

15/08/2018
הנדסת הצומח וגנים בוטניים
דפון

​גיזום עצי נוי הוא תהליך מורכב ביותר, הן מבחינת ריבוי המשתנים והגורמים הצריכים להילקח בחשבון בפעולה זו, והן מבחינת אורך הרוח והראייה לטווח הארוך, אשר לה נדרש הגוזם. לפיכך, ראינו צורך בעריכת "פנקס כיס" שמטרתו להציג את נושא הגיזום באופן כללי ומסודר ולהגדיר מושגי יסוד שיהוו בסיס ליצירת שפה משותפת.