פרסומים מקצועיים

יוסי סופר

 

 

נבות חקלאינבות חקלאיhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/navot_chaklai.aspx
אילן אריהאילן אריהhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/ilan_arie.aspx

03/06/2015
עופות
מצגת
 
מצגת השפעת העשרת ביצי מאכל באומגה 3 על ביצועים מקצועיים של מטילות קלות (עונת הטלה שנייה 800-500 יום).