פרסומים מקצועיים

 

 

הלל מלכההלל מלכהhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/hilel_malka.aspx

22/12/2016
בקר; אגרואקולוגיה
מצגת
 
מצגות וקישורים לסרטונים מיום עיון מתקני חלוץ לטיפול בשפכי רפת שהתקיים ביום שלישי, כ' בכסלו תשע"ז, 20/12/16, באודיטוריום על שם כהן, מנהל המחקר החקלאי, בית דגן.
 
קישורים לסרטונים: