פרסומים מקצועיים

 

 

ברכה גלברכה גלhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/bracha_gal.aspx

22/01/2017
הנהלת שירות ההדרכה והמקצוע
מצגת
מצגות ממפגש חקלאים בנושא גידול קנאביס רפואי.