פרסומים מקצועיים

 

 

ארזי חגיתארזי חגיתhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/hagarz.aspx
בכרך דןבכרך דןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Dan_bachrach.aspx

18/06/2020
עופות
מצגת

מצגות מיום עיון למגדלי מטילות שהתקיים ב- 17.6.2020 באמצעות זום.