פרסומים מקצועיים

 

 

01/03/2017
הנהלת שירות ההדרכה והמקצוע; אגף ההדרכה (שה"מ)
דפון

פריסת הדרכה של מדריכי שירות ההדרכה והמקצוע במחוזות, מעודכן לדצמבר 2016.