פרסומים מקצועיים

ערן הרכבי; דותן רותם; יוחאי תירוש

 

 

יואב מוטרויואב מוטרוhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yoavmot.aspx
אבירם ג'ונסוןאבירם ג'ונסוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/aviram_johnson.aspx

12/10/2020
אגרואקולוגיה
חוברת

עקרונות גידור המטע - החוברת עוסקת בתכנון הגידור למטעים ובמניעת כניסת חיות בר המסבות למטעים נזקים משמעותיים. בחוברת זו, ניתן למצוא מידע על סוגי הגדרות, התאמת הגדר לבעלי החיים שבשטח, דרכי חדירתם, הנזק שהם מסבים, והנהלים הקשורים בגידור.