פרסומים מקצועיים

שחר יאיר; אייל אלמוגי

 

 

ארזי חגיתארזי חגיתhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/hagarz.aspx
ישראל יוסלביץישראל יוסלביץhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/israel_yoselevitsh.aspx

24/05/2018
עופות
דפון

פרוטוקול טיפול בלולי מטילות בין מדגרים (ללא עופות בלול).​