פרסומים מקצועיים

יהושע מירון

 

 

גבי עדיןגבי עדיןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/gabriel_adin.aspx
יואב שענייואב שעניhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yoav_shaani.aspx

23/12/2019
בקר
דפון

בשנים האחרונות מזהים מחסור עולמי בחמאה שבא לידי ביטוי במחירה הגבוה. המחסור נובע מהעלייה בביקוש לשומן חלב הן במדינות המתפתחות והן במדינות המפותחות. גם בישראל אנו מזהים מחסור בשומן חלב המתבטא השנה במחסור של כ- 3,000  טון חמאה המכילה  82%שומן. יש לזכור שהשומן הוא מרכיב המקנה לתוצרי החלב את טעמם המיוחד הטעים, וכן את המרקם. המחירים העולמיים הגבוהים של חמאה מגדילים את הביקוש לחמאה מייצור מקומי. כושר הייצור ברפת הישראלית מאפשר הגדלת היצע החלב, ולכאורה ניתן לגשר די בקלות על המחסור ע"י הגדלת ההיצע. מחסור של 3,000 טון חמאה משמעותם כ 2,500 טון שומן, ואם נניח כי בחלב הגולמי  3.85%  שומן, הרי שמדובר בתוספת ייצור של 66 מיליון ליטרים, כלומר הגדלת הייצור השנתי בכ4.5%  תפתור את בעיית המחסור בחמאה. אבל, תוספת ייצור זו תגדיל את היצע חלבון החלב מעבר לביקוש המקומי ויהיה על הענף לפנות עודפים אלו ליבוש.
הדפון הנוכחי סוקר את הגורמים השונים המשפיעים על שיעור השומן בחלב.