פרסומים מקצועיים

אליעזר שפיגל; תמר להב

 

 

יאיר תמרייאיר תמריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yair_tamari.aspx

08/08/2016
תחום פרחים
ניסוי שדה

​מטרת הניסוי הייתה לראות את ההשפעה של הוספת רשת צל שנייה בקיץ. איששנו את הידוע שהוספת רשת צל שנייה הפחיתה את הנגיעות בריזוגליפוס. הניסוי נמשך שנתיים, בשנה הראשונה נבדקה השפעת ההצללה גם על רקע קטיף קודם קיצי (יוני) או סתווי (נובמבר). נמצא שבגידול תחת רשת צל אחת עדיף קטיף באביב או בסתיו, ולא לקטוף במהלך הקיץ. תוספת ההצללה בקיץ לא השפיעה באופן עקבי על כמות היבול ועל אורך הענפים. בשנה הראשונה היבול היה גבוה יותר בגידול תחת רשת אחת (כצפוי) אך בשנה השנייה היבול היה גבוה יותר בגידול תחת שתי הרשתות (בניגוד לצפוי). כמות הענפים הארוכים בשתי השנים היה גבוה יותר דווקא בגידול תחת רשת אחת (בניגוד לצפוי).