פרסומים מקצועיים

ראובן בירגר

 

 

מוג'ירה יונסמוג'ירה יונסhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/younis_moghira.aspx
דפנה זיודפנה זיוhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Dafna_Ziv.aspx

10/09/2020
מטעים
דפון

​עונה זו מאופיינת בכמות נמוכה של יבול, ולכן ההבשלה הוקדמה ואנו בפתחו של מסיק זיתי המאכל. עד כה ניכר מחסור בזיתי מאכל, שיושלם בחלקו מיבוא זית ירוק מירדן, וחלק מזיתי השמן מזנים פיקואל ופישולין
מחיר הזיתים למאכל נותר כשהיה אשתקד, בהתאם להסכם עם המפעלים. לגבי זיתי השמן, המחיר העולמי של שמן כתית מעולה הוא נמוך מאוד, אך עם זאת, בשנים האחרונות נראית מגמה של העדפת השמן הישראלי, ולכן יש לצפות ליציבות מסוימת.