פרסומים מקצועיים

 

 

אילן אריהאילן אריהhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/ilan_arie.aspx

14/05/2017
עופות
דפון

 

במהלך שנת 2016/17 נערך סקר בנושא היקף הנגיעות של מטילות קלות בטפיל קרדית העוף, בעקבות עלייה תלולה בנגיעות בלולים רבים, תופעה שלא נראתה בעבר. טפיל זה, אשר היה נפוץ יותר באירופה, מצא, ככל הנראה, את דרכו גם לישראל בשל שינויים אקלימיים. יותר ויותר לולנים עומדים בפני הדילמה באשר לאופן הטיפול בטפיל החדש. חומרי ההדברה המותרים לשימוש הם מעטים ביותר ונדרש זמן המתנה רב ממועד הטיפול בהם עד לשיווק הביצים. לפיכך, החלטנו לערוך סקר אנונימי שבאמצעותו ננסה לכמת את עוצמת הבעיה בישראל.