פרסומים מקצועיים

הלל מלכה; פרץ שורק

 

 

ענת לוינגרט אייצ'יצ'ייענת לוינגרט אייצ'יצ'ייhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/anat_ichichy.aspx
גבי עדיןגבי עדיןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/gabriel_adin.aspx

05/01/2016
בקר; אגרואקולוגיה
ניסוי שדה
 
המידע הקיים היום, לגבי כמות ואיכות השפכים היוצאים מהרפת, איננו מדויק די הצורך ובמקרים רבים גורם להטעיה. לכן, על מנת לבחון פתרונות אפשריים בוצע סקר מקיף אשר מטרתו לשפוך אור על מספר היבטים:
1. צריכת המים  בכל אזור מכון החליבה המגיע לביוב, ממיכל החלב ועד לחצר ההמתנה:
2. איכות השפכים היוצאים ממכון החליבה לכיוון הביוב.