פרסומים מקצועיים

 

 

דורית כבביה לנדאודורית כבביה לנדאוhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Dorit_Cababia.aspx

15/05/2019
צאן
דפון

בשנת 2018 יוצרו בישראל כ-14 מיליון ליטר חלב עיזים וכ-10 מיליון ליטר חלב כבשים (על פי נתוני מועצת החלב). בסקירה שלהלן מוצג סיכום סקר שנערך על בסיס נתוני חלב מארבע המחלבות הגדולות, אשר קלטו חלב צאן בשנת 2018. הסקר כולל 78% מנתוני החלב בשיווק המאורגן, והוא מבוסס על נתוני חלב גולמי שהתקבלו מ-74 יצרני חלב צאן.​