פרסומים מקצועיים

 

 

יורם איזנשטדטיורם איזנשטדטhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yoram_eizenshtadt.aspx

07/04/2019
שירות שדה
דפון

בעיות ניקוז מים בקרקע ומפלסי מי תהום רדודים ניתן לאתר באמצעות סקירת גידולים חורפיים (דגניים או קטניות) בחלקה, בעיקר בשנים גשומות.  גידולים חד-שנתיים עלולים להיפגע ולהצהיב בחורף בעקבות רמת אוורור לקויה של הקרקע. לפיכך, רצוי להימנע מנטיעה של הדרים בקרקעות הסובלות מחוסר אוורור ומעודפי מים בחורף.
המועד המועדף לביצוע סקר קרקע הוא לאחר ניקוז משמעותי של מי הגשמים שירדו בחורף וירידת המפלסים של מי התהום לגובה שבו היו לפני עונת הגשמים [לרוב מסוף מאי עד אמצע יוני]. כאשר גשמי החורף נמשכים עד סוף אפריל, רצוי לבצע את הסקר מאוחר יותר; ואילו כאשר עונת גשמי החורף מסתיימת בסוף פברואר עד תחילת מרס, ניתן להקדים מעט את מועד ביצוע סקר הקרקע.
בביצוע סקרי הקרקע מומלץ לשתף את מדריכי הפרדס, את מדריכי שירות שדה ואת אנשי שימור הקרקע, לשם קבלת ייעוץ אינטגרטיבי בנושאים אלו, שישפרו את קבלת ההחלטות העתידית.​