פרסומים מקצועיים

 

 

אביגיל הלראביגיל הלרhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/avigail_heller.aspx

22/11/2016
הנדסת הצומח וגנים בוטניים
ניסוי שדה
 
במהלך שנת 2015-2011 בוצע סקר במספר אתרים וחלקות כדי לאתר צמחים שעונים להגדרת צמחים לאחזקה נמוכה [וגינון מקיים]. המדדים שנבחנו היו מידת החסכון במים של הצמחים, עמידות יחסית לפגעים, דרישות נמוכות לדישון וצורך נמוך בגיזום.
בוצע סקר ספרות ונעשה סקר צמחים בגנים- מעלה צביה, משגב, מצפה חרשים, כרמיאל, רקפת, טכניון גן אקולוגי, געתון, עין חרוד מאוחד, כפר מכבי, סאסא ,חוות הנוי עמק חפר, ארבורטום אילנות, יקיר בשומרון.
נמצאו כ-200 צמחים העונים להגדרות אלו. רשימת הצמחים תעבור במהלך שנת 2016 בחינה של אגרונומים וגננים נוספים כדי לעדכנה ולפרסמה באתר משרד החקלאות, ובפרסומי שה"מ.
העבודה תואמת את מדיניות משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומדיניות הממשלה לקידום נושא הקיימות ולחסכון במים. הפצת המידע בין מתכננים, אדריכלי נוף, מנהלי אגפי ומחלקות גינון ומשתלות וכמובן הציבור הרחב תסייע בחסכון של כ-30-50% בתחזוקת גנים.