פרסומים מקצועיים

 

 

יוסי בן שחריוסי בן שחרhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yosi_ben_shachar.aspx
אביגיל הלראביגיל הלרhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/avigail_heller.aspx

22/11/2016
הנדסת הצומח וגנים בוטניים
ניסוי שדה
 
הערכת סיכונים בעצים מהווה אתגר לעוסקים בתחום הנוף הגבוה (עצים) בישראל. העץ יכול להיות בעל פוטנציאל סיכון לסביבתו, הנזק שעשוי להיגרם יכול להיות קל כמו במקרה של שבר ענפים קטנים ונפילתם ארצה או חמור יותר כתוצאה משבר של ענפים כבדים או קריסת העץ כולו. המומחה, שמתבקש לערוך סקר של הערכת סיכונים, בוחן ונותן חוות דעת על סמך פרמטריים חזותיים בלבד. במתן חוות דעת על סמך מדדים חזותיים בלבד אין, למעשה, יכולת לבחון את התהליכים הקורים בתוך רקמות העץ, דוגמת ריקבונות ו/או פעילות מזיקים. העץ הינו אורגניזם חי ונחשף לתנאים  משתנים חיצוניים או פנימיים.