פרסומים מקצועיים

יהושע מירון; עוזי מועלם; ישראל עופר; בועז חנוכי; אלי ג'מי; חן גולד; סמיר מבג'יש

 

 

יואב שענייואב שעניhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yoav_shaani.aspx
איל פרנקאיל פרנקhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/eyal_frank.aspx
גבי עדיןגבי עדיןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/gabriel_adin.aspx

16/04/2019
בקר
דפון

במהלך פברואר 2018 ובעקבות מחסור ועלייה חדה במחירי תרכיזי הוויטמינים בכל העולם, נערך דיון בוועדת ההזנה של הנהלת ענף הבקר שעסק בהערכה מחדש של שיעור הויטמינים A ו E ברפת החלב.

בדפון מובאות המלצות הוועדה.