פרסומים מקצועיים

 

 

הראל גרינבלטהראל גרינבלטhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/harel_greenblatt.aspx

11/08/2019
מיכון וטכנולוגיה
דפון

רשמים מכנס חקלאות מדייקת 2019 - The 12th ECPA, Montpellier, France.
הכנס מתקיים אחת לשנתיים באירופה, ובו מציגים חוקרים וסטודנטים מרחבי העולם מחקרים שונים שנעשו בתחום החקלאות מדייקת.