פרסומים מקצועיים

 

 

26/05/2013
הנהלת שירות ההדרכה והמקצוע; תחום פרחים
דפון

ועדה שמינה מנכ"ל המשרד, יוסי ישי, בראשות מנהל שירות ההדרכה והמקצוע (שה"מ) חנן בזק בדקה את ענף הפרחים. הדו"ח מתאר את חולשות וחזקות הענף וממליץ לנקוט במספר פעולות כדי לשפר את ארגון הענף, להגדיל את מספר המגדלים ואת הרווחיות של הגידולים. בין ההמלצות: הקמת מינהלת ענף זמנית במשרד החקלאות, עיבוי מערכות המחקר וההדרכה, השקעה באינטרודוקציה ופיתוח גידולים וזנים חדשים תוך השקעה לטווח ארוך בטיפוח ובגנטיקה. הועדה ממליצה להתמקד במוצרי צמחים וחומרי ריבוי (צח"ר), בהם יש לנו יתרון יחסי, להשקיע בטכנולוגיות חדשות, בתובלה ימית, במציאת ערוצי שיווק נוספים, בפיתוח שיטות שיווק נוספות, לקבוע קריטריונים חדשים להקצאת עובדים זרים לענף הפרחים וצמחים וחומרי ריבוי (צח"ר), ולבסוף לממן השקעות בכל הארץ תוך העדפת השקעות בפיתוח טכנולוגיות חדשות בבתי צמיחה.