פרסומים מקצועיים

מוראד גאנם; סבטלנה קונצידלוב

 

 

שחר פינקוביץשחר פינקוביץhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Shahar_pincovich.aspx

06/01/2020
ירקות בשטחים פתוחים
ניסוי שדה

​מחלת צהבון הגזר היא מחלה קשה הפוגעת בגידול הגזר וגורמת נזק כלכלי רב. מחולל המחלה הינו חיידק הליבריבקטר
(Candidatus Liberibacter solanacearum) המועבר על ידי הווקטור פסילת הגזר Bactericera trigonica . שימוש בתכשירי הדברה קוטלי חרקים יכולים להועיל בהורדת אוכלוסיית הפסילה בשדה וכן בהפחתת הופעת סימני המחלה, אך קיים הצורך לשימוש אינטנסיבי בחומרי הדברה. השימוש הנפוץ בישראל הוא בעיקר בפירתרואידים ובניאוניקוטינואידים במספר רב של יישומים בעונה. שימוש חוזר בחומרי הדברה מאותן קבוצות פעילות מעלה את הסיכון לפיתוח עמידות שדה.
בניסוי המוצג נבדקה יעילותם של מספר רב של חומרי הדברה, מקבוצות כימיות שונות, על מנת לזהות חומרים מסחריים שיכולים להיכנס בעתיד לסל האמצעים העומדים לרשות החקלאי. לאחר סינון ראשוני, נבחנו 15 חומרים מרכזיים על אוכלוסיות שדה (שנאספו כמעט מדי שבוע מאזור צפון-מערב הנגב החל מאמצע מרץ ועד תחילת יוני 2019) על יעילות הקטילה בתנאי מעבדה של פסילות בוגרות.