פרסומים מקצועיים

 

 

שמשון שמאייבשמשון שמאייבhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Shimshon_shamayev.aspx

10/10/2019
מיכון וטכנולוגיה
ניסוי שדה

​סיכום ניסוי שדה - מערך למילוי נספקים לתות שדה שבוצע בבית אריזה לתות של רונן ברקאי ברמות השבים.