פרסומים מקצועיים

דוד נוה

 

 

דוד בירןדוד בירןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/david_biran.aspx
ופא דיאבאת שחבריופא דיאבאת שחבריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/wafa-Shahbari.aspx

02/12/2018
בקר
ניסוי שדה

​במשך שנים רבות עורכים במגזר השיתופי (כ- 85% מרפתות) סיכומים כלכליים מקצועיים המסייעים בהבנת תמונת המצב הכלכלית מקצועית של הרפת. סיכומים אלה מאפשרים לרפתן להשוות את תוצאותיו במדדים זהים עם רפתות אחרות באזור או בעלות מאפיינים דומים. כמו כן, סיכומים אלה מאפשרים למערכת ההדרכה לנתר בצורה טובה יותר את החולשות והחוזקות של כל רפת ורפת ולהגיש הדרכה מדוייקת ונכונה לכל חקלאי וחקלאי. עד כה, נמנעו במשק המשפחתי מלבצע סיכום כלכלי (למעט רפתות בודדות), עובדה המונעת מהרפתן המשפחתי גישה לכלי חשוב זה ומקשה על הסיוע המקצועי. לאחרונה, בשל תמורות החלות במגזר המשפחתי ובענף, ישנה נכונות ופתיחות רבה יותר להתארגן, לשתף ולהחליף מידע. בנוסף, גם הדרישה להדרכה במשק המשפחתי עלתה. לראשונה בשנת 2016 בוצעו סיכומים כלכליים מקצועיים ב- 15 רפתות משפחתיות מאזור עמק יזרעאל. ניתוח סיכומים אלו העלה תמונת מצב מעניינת ומפתיעה אשר מאירה נקודות חוזק לרפת המשפחתית ("יתרון לקוטן").