פרסומים מקצועיים

 

 

אברהם סלמוןאברהם סלמוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/avraham_salamon.aspx
עופר גורןעופר גורןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/ofer_goren.aspx

18/07/2017
כלכלת הייצור; גידולי שדה
תחשיב
​טבלת סיכום: תחשיב סורגום לתחמיץ בעל, קציר אחד בש"ח לדונם.