פרסומים מקצועיים

יעל קלנר

 

 

ארזי חגיתארזי חגיתhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/hagarz.aspx

19/04/2021
עופות
ניסוי שדה

הניסוי עסק בהשוואה בין ביצועי קווים לוהמן ודקאלב מבקיעת דצמבר 2018 לאורך עונת ההטלה ללא הנשרה, וסיכום מצטבר של ביצועי המטילות בגיל 727 יום.