פרסומים מקצועיים

יפתח גלעדי; עוזי נפתליהו; עידן ריצ'קר; יורם שטיינברג; און רבינוביץ; דוד בונפיל

 

 

יצחק אברבנאליצחק אברבנאלhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Yitzhak-Abravanel.aspx
יואב גולןיואב גולןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yoav_golan.aspx
אור רםאור רםhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/or_ram.aspx
שמעון פרגמניקשמעון פרגמניקhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/shimon_pargamanik.aspx

10/09/2020
גידולי שדה
ניסוי שדה

מבחני הזנים הארציים בחיטה מתקיימים מזה שנים רבות באתרים המייצגים את אזורי הגידול השונים בישראל ומתאפיינים בשונות אקלימית ובסוגי קרקע שונים. מטרת המבחן היא להשוות בין זני החיטה הקיימים ובין קווים חדשים, כדי לשפר את יבולי החיטה ואיכותה. ​