פרסומים מקצועיים

 

 

רונזה אמארהרונזה אמארהhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/ronza_amara.aspx

17/11/2020
הנדסת הצומח וגנים בוטניים
מצגת

​גינון בר-קיימא הוא גינון העונה על צורכי הדור הנוכחי, תוך צמצום הפגיעה במשאבים שיעמדו לרשות הדורות הבאים. גן בר-קיימא הוא גן המקיים את עצמו לטווח ארוך במינימום התערבות ועם פגיעה מזערית בסביבה, תוך התחשבות במטרותיו ובשימושיו. בגן מקיים נוצר עם הזמן איזון פנימי במערכת האקולוגית, הכוללת אדם, בעלי חיים וצומח.
במשך שנים רבות התכנסו ועדות מקצועיות והופקו חוברות ופרסומים במטרה להדריך בדבר הביצוע והתחזוקה של גנים בני-קיימא, המהווים חלק מהסביבה האקולוגית המקורית. השאלה שליוותה את העוסקים בנושא לאורך כל הדרך היא אם התחזוקה של גינון מקיים יקרה או זולה מתחזוקת גינון רגיל. ההשערות שליוו את אנשי המקצוע בתחום היו שגינון מקיים הינו זול יותר, אך לא הייתה לכך הוכחה ברורה