פרסומים מקצועיים

דובי וולפסון; יגאל סלונים

 

 

יאיר נשרייאיר נשריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/yair_nishri.aspx

05/02/2020
תחום פרחים
דפון

פרחי הקטיף  לאחר שנקטפו מתחילים תהליך הזדקנות עד קמילה, ולכן יש לנסות להאט את הזדקנותם ולהאריך את משך חיי האגרטל שלהם ככל הניתן. לכל פרח נקבע טיפול המתאים לו על מנת להאריך את חייו.
בטבלה מוצגים הטיפולים, התמיסות והתהליכים המיוחדים לכל פרח ופרח לאחר קטיף הפרחים.
כמו כן, מוצגות בלשונית נפרדת התמיסות הקיימות לטיפול בפרח הקטוף ויעודן.
הטבלה מיועדת למגדלי הפרחים.​