פרסומים מקצועיים

15/01/2020
הדרים
דפון

רשימת תכשירי הדברה מותרים לשימוש בהדרים המיועדים לייצוא.
לידיעתכם! הכתוב בקובץ זה אינו משמש תחליף לרשום בתווית התכשיר, לכן לפני כל שימוש בתכשיר כלשהו חובה לוודא את המינון, ימי ההמתנה ושאר הפרטים שבתווית.