פרסומים מקצועיים

 

 

נטע מורנטע מורhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/neta_mor.aspx
סבטלנה דובריניןסבטלנה דובריניןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/svetlana_dobrinin.aspx
תמר אלוןתמר אלוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/tamar_alon.aspx

30/03/2020
ירקות בשטחים פתוחים; הגנת הצומח
דפון
רשימת תכשירי הדברה לשימוש באבטיח לשוק מקומי. המידע נלקח ממאגר הנתונים של ה"שרותים להגנת הצומח ולביקורת", http;//www.hadbara.moag.gov.il. הכתוב בדפון זה אינו משמש תחליף לרשום בתווית התכשיר, לכן לפני כל שימוש בתכשיר כלשהו חובה לוודא את המינון, ימי ההמתנה ושאר הפרטים שבתווית.
ככלל, על מנת למנוע התפתחות עמידות לתכשירי הדברה ופחיתה ביעילות התכשירים מומלץ לרסס לסירוגין בתכשירים מקבוצת פעילות שונה. קבוצות הפעילות מופיעות בטבלה במספרים, במיון לפיIRAC  ו-FRAC (Insecticide/Fungicide Resistance Action Committee - ארגונים עולמיים למיון קוטלי מזיקים ומחלות לפי אופן פעילות או חומר פעיל).