פרסומים מקצועיים

 

 

תרצה זהביתרצה זהביhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/tirza_zehavi.aspx

18/03/2020
מטעים; הגנת הצומח
דפון
רשימת תכשירי ההדברה המורשים לשימוש בכרמים לשנת 2020. ​הכתוב בדפון זה אינו משמש תחליף לרשום בתווית התכשיר, לכן לפני כל שימוש בתכשיר חובה לבדוק בתווית את המינון, את ימי ההמתנה ואת שאר הפרטים.  יש לשים לב לכך שהעמודה "ימים לבציר" בטבלה המצורפת מתייחסת לכרמים פתוחים, כלומר לכרמים שאינם מחופים ולשימוש בודד בחומר. רמת השאריות עשויה להיות שונה לגבי כרם תחת חיפוי או כשיש שימוש חוזר באותו חומר. הנתונים נלקחו ממאגר המידע של "השירותים להגנת הצומח".