פרסומים מקצועיים

 

 

אברהם סלמוןאברהם סלמוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/avraham_salamon.aspx
ברכה גלברכה גלhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/bracha_gal.aspx

27/12/2015
כלכלת הייצור; מטעים
תחשיב
 
​טבלת סיכום: תחשיב אפרסק אמצע בש"ח לדונם.