פרסומים מקצועיים

 

 

ברכה גלברכה גלhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/bracha_gal.aspx
אברהם סלמוןאברהם סלמוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/avraham_salamon.aspx
ופא דיאבאת שחבריופא דיאבאת שחבריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/wafa-Shahbari.aspx

08/07/2019
כלכלת הייצור; מטעים
תחשיב

טבלת סיכום: תחשיב אננס בבית צמיחה בש"ח לדונם. ​