פרסומים מקצועיים

 

 

אברהם סלמוןאברהם סלמוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/avraham_salamon.aspx
ברכה גלברכה גלhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/bracha_gal.aspx
ופא דיאבאת שחבריופא דיאבאת שחבריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/wafa-Shahbari.aspx

13/03/2019
כלכלת הייצור
תחשיב

​טבלת סיכום: תחשיב אבטיח סידלס - מנהרות עבירות, שתילת נובמבר-דצמבר בש"ח לדונם.