פרסומים מקצועיים

ברוך לוזון

 

 

ברכה גלברכה גלhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/bracha_gal.aspx

15/01/2013
כלכלת הייצור
תחשיב

 

טבלת סיכום: תחשיב ייצור קנביס רפואי, דצמבר 2012.