פרסומים מקצועיים

 

 

דורית כבביה לנדאודורית כבביה לנדאוhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/Dorit_Cababia.aspx
ברכה גלברכה גלhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/bracha_gal.aspx

28/03/2018
כלכלת הייצור; צאן
תחשיב

​עבודה זו כוללת תחשיב ובדיקת כדאיות לעדר עיזים לחלב של 250 ראש. העבודה נועדה להוות מקור מידע מעודכן וכלי עזר בקבלת החלטות לעוסקים בענף. טכנולוגיות הגידול, שיטות הגידול וכמויות התשומות השונות הוגדרו על ידי מדריכי שה"מ ומבוססים על מיטב הידע של המדריכים. עם זאת, חשוב לציין שכל חקלאי יכול להשיג במשקו תוצאות שונות מאלה המופיעות בתחשיבים, הכול בהתאם לתנאיו המיוחדים. אי לכך לפני הסקת מסקנות מומלץ להתאים את התחשיבים לתנאים המיוחדים של כל מגדל.
התחשיב מתייחס לעיזים מגזע זאנן אלפיני ללא מרעה וללא פיטום גדיים.