פרסומים מקצועיים

 

 

רונזה אמארהרונזה אמארהhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/ronza_amara.aspx
ופא דיאבאת שחבריופא דיאבאת שחבריhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/wafa-Shahbari.aspx
אביגיל הלראביגיל הלרhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/avigail_heller.aspx

03/04/2017
הנדסת הצומח וגנים בוטניים; כלכלת הייצור
תחשיב
 
​מטרת התחשיב לסייע למעוניינים להקים ולתפעל גינה קהילתית. התחשיב מוגש כקובץ אקסל כך שניתן לשנות נתונים על פי המתרחש ברשות.