פרסומים מקצועיים

 

 

אברהם סלמוןאברהם סלמוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/avraham_salamon.aspx
ברכה גלברכה גלhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/bracha_gal.aspx

17/04/2019
כלכלת הייצור; מטעים
תחשיב

טבלת סיכום: תחשיב כרם מאכל סופיריור בש"ח לדונם.