פרסומים מקצועיים

 

 

ברכה גלברכה גלhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/bracha_gal.aspx
אברהם סלמוןאברהם סלמוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/avraham_salamon.aspx

03/01/2016
כלכלת הייצור; מטעים
תחשיב
 
טבלת סיכום: תחשיב כרם יין קברנה בש"ח לדונם.