פרסומים מקצועיים

 

 

אברהם סלמוןאברהם סלמוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/avraham_salamon.aspx
ברכה גלברכה גלhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/bracha_gal.aspx

03/01/2016
כלכלת הייצור; מטעים
תחשיב
 
טבלת סיכום: תחשיב פסיפלורה בש"ח לדונם.