פרסומים מקצועיים

 

 

אברהם סלמוןאברהם סלמוןhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/avraham_salamon.aspx
ברכה גלברכה גלhttps://www.moag.gov.il/Odot/Role_Owner/Pages/bracha_gal.aspx

28/05/2014
מטעים; כלכלת הייצור
תחשיב
 
טבלת סיכום תחשיב תמרים מג'הול בש"ח לדונם.